Integritet

På New Republic värdesätter vi den personliga integriteten och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. De personuppgifter som behandlas i våra system övervakas och hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR.

Vid frågor kring vår personuppgiftshantering eller eventuellt registrerade personuppgifter vänligen kontakta personuppgifter@newrepublic.se.

Dataskyddsförordningen ger långtgående rättigheter att få personuppgifter om dig själv rättade eller raderade. Du kan vända dig till tillsynsmyndigheten Datainspektionen, www.datainspektionen.se, vid frågor eller klagomål.

Behandling av personuppgifter inom New Republic är inte av sådan art och sker inte i sådan omfattning att ett dataskyddsombud är motiverat.