Kultur

Kulturfrågor spelar en viktig roll för såväl vår demokrati som förståelsen av vår samtid. Med gedigna kunskaper om både medier och kultur spänner New Republics uppdrag över musik, teater, dans, media, design och folkbildning. Vi hjälper våra uppdragsgivare i branschspecifika frågor såsom upphovsrätt, digitalisering, tillgänglighet och pensioner. New Republic har under flera år bidragit till att stärka kundernas opinionsbildande arbete och att utbilda inom strategisk kommunikation.