Adam Bergsveen
21/04/2018

Senior Consultant. Adam är expert på strategisk kommunikation med lång erfarenhet av pressarbete och opinionsbildning. Han har jobbat med kommunikation i privat, ideell och offentlig sektor, såväl lokalt och nationellt som internationellt, bland annat inom EU och FN.

Adam arbetade tidigare i Rosenbad som biträdande presschef för regeringen, och före det i riksdagen som politisk rådgivare till Miljöpartiets språkrör.

Adam har läst magisterprogrammet i entreprenörskap på Stockholms universitet och studerat internationella relationer vid Malmö högskola. Vid sidan av jobb och studier har Adam verkat ideellt med fokus på mänskliga rättigheter, bland annat som vice ordförande i LSU – Sveriges ungdomsorganisationer och som ledamot i det verkställande utskottet för fredsrörelsen CISV International.