Arbetsmarknad

Svensk arbetsmarknad är i stark förändring. Den globala konkurrensen hårdnar samtidigt som offentliga marknader regleras på nya sätt. Förändringarna skapar ett ökat behov för näringslivsaktörer att förstå politiska processer och kunna förhålla sig till politiska risker i deras verksamheter. New Republic samarbetar sedan många år med ett flertal näringslivs- och arbetsgivarorganisationer inom områden av stor vikt för företagens konkurrenskraft. Exempel på områden som vi arbetar inom är arbetsrätt, upphandling, offentlig reglering, matchning, integration, migration, skatter och kompetensförsörjning.

New Republics arbetsmarknads- och näringslivsteam har en lång samlad erfarenhet från politiska tjänster i regeringskansliet, riksdagen, myndigheter, kommunfullmäktige, Europaparlamentet, fackföreningar samt näringslivs- och arbetsgivarorganisationer.