Arbetsmetod

New Republics principiella arbetsmetod bygger på dialog och lärande i fyra steg; analys, strategi, aktivitet och uppföljning. Utgångspunkten är det faktum att uppdragsgivaren alltid kan sin verksamhet bäst. I kontinuerlig dialog förbättrar vi vår kännedom om verksamhetens förutsättningar och utmaningar. Dialogen är central för att åstadkomma rådgivning och leveranser av högsta kvalitet.