Besöksnäring

New Republic har lång erfarenhet av samarbeten med aktörer inom besöksnäringen. Uppdragen handlar om allt från att skapa större synlighet för enskilda branscher och företag, till att påverka lagar och regleringar som är centrala för näringens förutsättningar. Ett exempel är påverkan och opinionsbildning för fortsatta möjligheter till visstidsanställningar i säsongsbranscher såsom camping och vinterturism. Ett annat exempel är opinionsbildning och påverkan för fler skolutflykter, i syfte att tidigt grundlägga ett hälsofrämjande intresse för friluftsliv och skidåkning. Därutöver samarbetar New Republic med myndigheter och organisationer med intressen i besöksnäringen, vilket sammantaget bidrar till djupa nätverk och möjligheter till strategiska allianser.