Klimat och energi

New Republic erbjuder rådgivning med spetskompetens inom klimat och energi, inklusive en djup förståelse för områdenas politiska och opinionsmässiga dimensioner. Vi har bred erfarenhet av olika påverkansuppdrag för att åstadkomma lagändringar på klimat- och energiområdet, på såväl nationell nivå som EU-nivå och har ett brett nätverk nationellt och internationellt inom området bland politiker, akademiker och myndigheter. Vi har erfarenhet av uppdrag där målet varit att vinna opinioners acceptans för kraftverksetableringar på regional och lokal nivå. Vi har arbetat för att skapa uppmärksamhet för internationella miljömärkningar, för elbilars fördelar och för att bistå myndigheter i kommunikationen om allt från hållbara livsmedel till hållbara vägval på snöskoter i fjällmiljö. Vi är även strategisk kommunikationsrådgivare åt tidningen Aktuell Hållbarhet (f.d. Miljöaktuellt), Sveriges största oberoende miljömedia.