Akademiska Hus väljer öppet New Republic
23/08/2017

Akademiska Hus väljer New Republic som leverantör av pr- och kommunikationstjänster efter genomförd upphandling. Avtalet löper i två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

New Republic har under en längre tid bistått Akademiska Hus med strategisk rådgivning och praktiskt stöd i en rad olika kommunikationsinsatser, bland annat kring lokalförsörjning för svensk högre utbildning och forskning samt student- och forskarbostäder. Den nu aktuella ramavtalsupphandlingen är den första som Akademiska Hus genomför på området.

New Republic har stor erfarenhet av frågor som rör samhällsplanering, infrastruktur, byggande och högskolesektorn. I den aktuella arbetsgruppen på New Republic ingår bland annat två av bolagets huvudägare, Jean-Daniel Maurin och Johannes Hylander samt seniorkonsulten Daniel Nordlund och konsulten Rebecka Hallerby.

– Det är väldigt roligt att få förnyat förtroende från Akademiska Hus. I grunden handlar samarbetet om att, tillsammans med flera av landets lärosäten, stärka Sverige som kunskapsnation. Det är en utmaning som är angelägen för hela samhället, säger Johannes Hylander, kundansvarig konsult på New Republic.

New Republic välkomnar att Akademiska Hus hör till det växande antal aktörer som kräver öppenhet och transparens om anbudsgivarnas uppdragsgivare.

– Vi arbetar med opinionsbildning och påverkan på uppdrag av flera olika aktörer. För oss är det en demokratisk hygienfaktor att arbeta med öppna kort, därför beskriver vi på vår webbsida innehållet i alla sådana uppdrag tillsammans med våra uppdragsgivare. Varje upphandling där det ställs krav på öppenhet gör vår bransch lite bättre och mer ansvarstagande, säger Johannes Hylander.

För vidare information kontakta:

Johannes Hylander, seniorkonsult, New Republic 
Mobil: 070-949 11 92
E-post: Johannes.hylander@newrepublic.se

10/08/2020

18/06/2020

16/06/2020

27/03/2020

26/03/2020

18/03/2020

15/03/2020

24/02/2020

14/01/2020

13/01/2020