Naturvårdsverket väljer New Republic dubbelt upp
12/04/2017

New Republic har tecknat två nya avtal med Naturvårdsverket avseende kommunikation om ekosystemtjänster och skyddad natur. Syftet med uppdragen är att öka allmänhetens och beslutsfattares förståelse för den biologiska mångfaldens och ekosystemtjänsternas betydelse.

Enligt etappmål inom miljömålssystemet ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället senast år 2018.

– Ett av uppdragen syftar till att öka kunskapen om ekosystemtjänster och förståelsen för att de utgör grunden för människans välfärd. Målet är att ekosystemtjänsternas värden ska vara en integrerad del i många beslutsprocesser i samhället, säger Adam Bergsveen, seniorkonsult på New Republic.

– Kommunikationssatsningen kring skyddad natur syftar till att stärka förståelsen och förtroendet för arbetet med skyddad natur. Det är spännande att få arbeta med denna breda satsning där myndigheten jobbar ihop med landets alla länsstyrelser, säger Erika Karlénius, konsult på New Republic.

New Republic har stor erfarenhet av miljö-, klimat- och energirelaterade samarbeten med myndigheter, företag och organisationer. Parallellt med uppdragen ekosystemtjänster och skyddad natur arbetar New Republic med Naturvårdsverket även kring fjällsäkerhet.

– Vårt samarbete med Naturvårdsverket gläder oss särskilt eftersom vi aktivt söker uppdrag som för hållbarhetsarbetet framåt. Naturvårdsverket är en central och inspirerande aktör på området, säger Adam Bergsveen.

Avtalen med New Republic baseras på avrop inom ramavtalsområdet strategisk kommunikation.

För vidare information kontakta:

Adam Bergsveen, seniorkonsult, New Republic
Mobil: 070-388 01 30
E-post: adam.bergsveen@newrepublic.se

Erika Karlénius, konsult, New Republic
Mobil: 070-382 87 18
E-post: erika.karlenius@newrepublic.se

10/08/2020

18/06/2020

16/06/2020

27/03/2020

26/03/2020

18/03/2020

15/03/2020

24/02/2020

14/01/2020

13/01/2020