New Republic samarbetar med Malmöföretag om integritet och dataskydd
27/04/2018

Public affairs-byrån New Republic inleder ett samarbete med Malmöbaserade startup-företaget Get Control. I ett första steg handlar samarbetet om att lansera Private Identity Control, en webbaserad tjänst som gör det enkelt för privatpersoner att samla in och ta kontrollen över sina personuppgifter när EU:s dataskyddsförordning träder i kraft.

– I Sverige finns en aningslöshet om integritetsfrågor, men läget förbättras snabbt dels tack vare EU:s nya dataskyddsförordning, dels efter avslöjandena om Facebook och Cambridge Analytica. Med vår tjänst kan privatpersoner enkelt utnyttja sin rätt att överblicka och begränsa de personuppgifter som finns lagrade, säger Peter Kaiser, vd på Get Control i Malmö.

Tjänsten Private Identity Control, PIC, är webbaserad. Den gör det lätt för alla med Mobilt BankID att använda de nya och stärkta rättigheter som EU:s dataskyddsförordning (GDPR) ger från och med den 25 maj 2018. Bland annat handlar det om rätten att stoppa direktreklam och minska risken för ID-kapning.

PIC lanseras först i Sverige, på tur därefter står Tyskland där man sedan länge sett mer strikt på integritetsfrågor. Ambitionen är att på sikt erbjuda tjänsten i hela EU.

– Det är en kul utmaning att få jobba med en startup, ett nytt varumärke och en tjänst som är helt ny för marknaden. Den 25 maj i år införs helt nya möjligheter för privatpersoner att ta tillbaka kontrollen över de personuppgifter som vi, lite i taget, har släppt ifrån oss. Jag är övertygad om att många kommer att ta den möjligheten med hjälp av PIC, säger Jean-Daniel Maurin, seniorkonsult och en av New Republics grundare.

Fakta: Vad är GDPR – General Data Protection Regulation?
Dataskyddsförordningen (GDPR) ger stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet och gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. I korthet ger den alla privatpersoner rätt att veta vilka personuppgifter som lagrats om dem, redigera eller ta bort sin information samt återta samtycken eller helt bli glömd.

Fakta: Vad är en personuppgift?
All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns.

Mer information om Get Control och PIC finns på www.privateidentitycontrol.com.

New Republic har i dag 16 medarbetare och kontor i Stockholm, Malmö och Jämtland. Uppdragsgivarna finns i hela landet.

För mer information, kontakta

Jean-Daniel Maurin, seniorkonsult New Republic
Telefon: 070-972 55 04
E-post: jean-daniel.maurin@newrepublic.se

10/08/2020

18/06/2020

16/06/2020

27/03/2020

26/03/2020

18/03/2020

15/03/2020

24/02/2020

14/01/2020

13/01/2020