Public Affairs-Akademin

Den 11 mars 2020 startar den första utbildningen inom ramen för New Republics Public Affairs-Akademin. Utbildningen, som hålls över tre intensiva halvdagar, ger företag och organisationer verktyg för att stärka sina relationer med omvärlden.

Public Affairs-Akademins utbildningar riktar sig främst till chefer och seniora medarbetare inom alla de branscher där ett proaktivt förhållningssätt till de omgivande arenor och frågor som kan påverka företaget eller organisationen är affärskritiskt.

Utbildningen arrangeras av oss på New Republic – Årets Byrå 2017, 2018, och 2019 – och erbjuder bland annat:

  • Insikt i den komplexa politiska verkligheten och hur den präglas av Januariavtalet mellan regeringen, C och L
  • Konkreta exempel på hur man bedriver proaktiv opinionsbildning och politisk påverkan mot olika delar av samhället
  • Professionell handledning och stöd i att ta fram en individuell påverkansplan
  • Medlemskap i Public Affairs-Akademins alumninätverk
Deltagarna kommer att väljas med största omsorg för att skapa god gruppdynamik och en interaktiv miljö där man kan utbyta relevanta erfarenheter och lära av varandra.

Mötestillfällen

  • Onsdag 11 mars
  • Onsdag 8 april
  • Onsdag 6 maj
Samtliga möten hålls mellan kl. 09.00—13.00 i New Republics lokaler på Drottninggatan 33 i Stockholm och avslutas med lunch.

Exempel på föreläsare


Magnus Johansson Hessling

Senior Consultant, med lång erfarenhet av politiskt arbete från bl.a. utbildningsdepartementet, statsrådsberedningen och näringsdepartementetLouise Pons

Senior Consultant & Associate Partner, tidigare bl.a. politiskt sakkunnig i infrastruktur- och landsbygdsfrågor hos Moderaterna i riksdagen


Maria Eklöf

Senior Consultant & Associate Partner New Republic med bakgrund från bl.a. Näringslivets MediaserviceSara Bargi

Senior Consultant & Associate Partner New Republic och f.d. enhetschef på Energimyndighetens enhet för hållbar el


Johannes Hylander

Senior Consultant & Partner med omfattande erfarenhet av att leda uppdrag inom corporate communications, opinionsbildning, och verksamhetsutveckling

Så här ansöker du

Fyll i formuläret på följande länk senast den 31 januari 2020: Till ansökan
Deltagaravgiften är 15 900 kronor (exkl. moms).

Frågor?

Om du har frågor om utbildningen är du varmt välkommen att höra av dig till Erik Torstensson (erik.torstensson@newrepublic.se), consultant på New Republic.