Utbildning och forskning

Utbildning och forskning av hög kvalitet är avgörande för svensk konkurrenskraft. New Republic har under många år arbetat med skolor, lärosäten, branschorganisationer och myndigheter inom områden som etablering och finansiering av utbildningar, miljöer för utbildning och forskning, rekrytering av studenter samt spridning av innovationer. Vi arbetar även med rådgivning gällande kontakter med universitetsvärlden. New Republics utbildnings- och forskningsteam har gedigna expertkunskaper och nätverk inom området.