Möt våra medarbetare

Medarbetare

Det är vi som jobbar på New Republic. Läs mer genom att klicka på respektive medarbetare


Oscar Almqvist

Researcher. Oscar har en pol. kand. i statsvetenskap från Uppsala universitet och har särskilt inriktat sig på frågor som civilsamhällets opinionsbildning, internationell politik och hållbarhet.

  Researcher. Oscar har en pol. kand. i statsvetenskap från Uppsala universitet. Han har särskilt inriktat sig på frågor som rör civilsamhällets opinionsbildning, internationell politik och hållbarhet. Under sin tid på New Republic har han bland annat arbetat med frågor som cirkulär ekonomi, infrastruktur och digitalisering. Han har internationella erfarenheter från studier i Tokyo och Bangkok. Oscar arbetar med research, framtagandet av underlag och omvärldsbevakning som stödjer New Republics uppdrag.Johann Arnljots

Consultant. Johann har en fil. kand. i statsvetenskap och journalistik från Lunds universitet och har bland annat inriktat sig på förvaltnings- och socialpolitik, med ett särskilt intresse för integrationspolitik.

  Consultant. Johann har en fil. kand. i statsvetenskap och journalistik från Lunds universitet och har bland annat inriktat sig på förvaltnings- och socialpolitik, med ett särskilt intresse för integrationspolitik. Sara Bargi

Senior Consultant & Associate Partner. Sara har varit enhetschef på Energimyndigheten, har en doktorsexamen i kvantfysik och är civilingenjör i teknisk fysik.

  Senior Consultant & Associate Partner. Närmast kommer Sara från rollen som enhetschef på Energimyndighetens enhet för hållbar el. Där ansvarade hon bland annat för implementering av statliga stöd såsom solcellsstödet och för finansiering av forskningsprojekt bland annat inom solceller, smarta elnät och vindkraft.

  Sara Bargi har en doktorsexamen i kvantfysik från Lunds universitet och är civilingenjör i teknisk fysik.Ingrid Bojner

Chairman. Ingrid arbetar framför allt med övergripande strategiska frågor. Ingrid har mångårig erfarenhet från andra professionella tjänsteföretag, bland annat som managementkonsult på McKinsey.

  Chairman. Ingrid har mångårig erfarenhet från andra professionella tjänsteföretag, bland annat som managementkonsult på McKinsey. Senast kommer hon från posten som vice vd och marknadschef på IFL Executive Education vid Handelshögskolan i Stockholm.

  Ingrids breda erfarenhet sträcker sig över en mängd branscher och företagsfunktioner från både operativa och konsultativa positioner. Hon har expertis inom strategi, organisation, affärsutveckling, varumärke, försäljning, marknadsföring, innovationsprocesser och digitalisering. Hennes branscherfarenheter inkluderar bland annat bank och försäkring, media, telekom, detaljhandel och utbildning.
   
  Ingrid är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm med kompletterande studier i USA vid Georgia State University och Anderson School of Management vid UCLA. Ingrid har även vidareutbildat sig på IFL Executive Education och Styrelseakademien.

   Benny Damsgaard

Associated Senior Advisor. Benny är New Republics samarbetspartner i Danmark, där han har lång erfarenhet av politiskt arbete på nationell nivå.

  Associated Senior Advisor. Benny är New Republics samarbetspartner i Danmark, där han har lång erfarenhet av politiskt arbete på nationell nivå. Benny har bland annat varit PA-direktör på Geelmuyden Kiese och politisk rådgivare till Dansk Industris ledning. Han var tidigare kommunikationschef för Det Konservative Folkeparti, där han även var chef för press- och informationstjänsten på Christiansborg. Benny medverkar ofta som politisk analytiker i danska medier och är krönikör i Altinget.Maria Eklöf

Senior Consultant & Associate Partner. Maria har mångårig erfarenhet av strategiskt kommunikations- och policyarbete. Hon är en van projektledare med expertis inom kompetensförsörjning, finans och näringspolitik.

  Senior Consultant & Associate Partner. Maria har mångårig erfarenhet av strategiskt kommunikations- och policyarbete. Hon är en van projektledare med expertis inom kompetensförsörjning, finans och näringspolitik.

  Maria samarbetar med flera organisationer och företag och hennes erfarenhet spänner över många branscher och typer av projekt. Hennes branscherfarenheter inkluderar bland annat utbildning, arbetsmarknad, life science, finans och hållbarhet. Många av hennes uppdragsgivare har disruptiva affärsmodeller som bryter ny teknisk mark.

  Maria har tidigare arbetat som projektledare och kommunikatör på Näringslivets Mediaservice samt som politisk sekreterare för Nya Moderaterna i riksdagen. Hon har en ekonomie magisterexamen i nationalekonomi från Uppsala universitet och har även studerat vid London School of Economics. På fritiden är Maria kommunpolitiskt aktiv i Uppsala.Magnus Johansson Hessling

Senior Consultant & Associate Partner. Magnus har lång erfarenhet av politiskt arbete på kommunal, regional och nationell nivå.

  Senior Consultant & Associate Partner. Magnus har lång erfarenhet av politiskt arbete på kommunal, regional och nationell nivå. Han har bland annat ingått i Miljöpartiets partistyrelse 2003-2011, varit kommunalråd i Eskilstuna och varit politiskt sakkunnig inom regeringskansliet där han arbetat på utbildningsdepartementet, statsrådsberedningen och näringsdepartementet 2015-2019.Johannes Hylander

Senior Consultant & Partner. Johannes har omfattande erfarenhet av att leda uppdrag inom corporate communications, opinionsbildning, och verksamhetsutveckling.

  Senior Consultant & Partner. Johannes är en av företagets grundare och huvudägare. Han är senior rådgivare inom public affairs med omfattande erfarenhet av att leda uppdrag inom corporate communications, opinionsbildning, och verksamhetsutveckling. Hans fokusområde är strategiska och analytiska uppdrag i gränslandet näringsliv, samhälle och politik.

  Johannes arbetar främst inom områdena arbetsmarknad, utbildning, forskning, innovation, kultur samt infrastruktur. Han har erfarenhet från samarbeten med exempelvis Svenskt Näringsliv, Akademiska Hus, Örebro universitet, Region Skåne, SAMI och Svensk Scenkonst. Han är en ofta anlitad moderator.

  Johannes har tidigare arbetat i ledande roller i högskolesektorn samt fackföreningsvärlden och har varit styrelseledamot i flera statliga myndigheter. Han har praktisk erfarenhet från lokalt politiskt arbete och är utbildad statsvetare från Uppsala universitet.Sofia Johansson

Researcher. Sofia har en masterexamen i strategisk kommunikation vid Lunds universitet och en kandidatexamen i utvecklingsstudier med inriktning sociologi, också från Lunds universitet.

  Researcher. Under sin masterutbildning har Sofia valt att inrikta sig på frågor rörande kriskommunikation, desinformationskampanjer och varumärkeskommunikation. Sofia bistår övriga medarbetare på New Republic med underlag till pågående projekt, bland annat i form av research och omvärldsbevakning.Mattias Keresztesi

Senior Consultant & Associate Partner. Mattias har bred erfarenhet av opinionsbildning och politiska beslutsprocesser på olika nivåer, bland annat från Sveriges riksdag, Europaparlamentet samt region- och kommunpolitiken.

  Senior Consultant & Associate Partner. Mattias har bred erfarenhet av opinionsbildning och politiska beslutsprocesser på olika nivåer, bland annat från Sveriges riksdag, Europaparlamentet samt region- och kommunpolitik.

  Mattias har varit policychef för Moderaterna och arbetslett de politiskt sakkunniga på partiets riksdagskansli under sex år. Under alliansregeringen samarbetade han nära med stadsrådsberedningen, finansdepartementet och andra delar av regeringskansliet. Tidigare har han arbetat som politiskt sakkunnig i Europaparlamentet i Bryssel. Han har även varit ledamot av Stockholms landstingsfullmäktige och haft en rad kommunala uppdrag.

  Utöver magisterstudier i statsvetenskap har Mattias även läst psykologi och internationella relationer på Stockholms universitet. Han har studerat spanska vid Galileo Galilei Escuela de Español, European Law vid University of London, och NGO Lobbying Practices vid European Training Institute i Bryssel.

   Hanna Ladstedt

Intern. Hanna har en pol. kand från Uppsala universitet med en huvudinriktning mot statsvetenskap. Hon har ett särskilt intresse för frågor som berör opinionsbildning, säkerhetspolitik och internationell politik.

  Intern. Hanna har en pol. kand från Uppsala universitet med en huvudinriktning mot statsvetenskap. Hon har ett särskilt intresse för frågor som berör opinionsbildning, säkerhetspolitik och internationell politik. Hanna har internationell erfarenhet från studier i USA och studier i internationella relationer och journalistik vid SciencesPo i Paris. Hanna arbetar med omvärldsanalyser och research som stödjer New Republics uppdrag.Gabriella Linderoth

Researcher. Gabriella har en pol.kand och en ek.kand från Uppsala universitet. Hennes huvudinriktning är nationalekonomi med en orientering mot miljöekonomi och offentlig ekonomi.

  Researcher. Gabriella har en pol.kand och en ek.kand från Uppsala universitet. Hennes huvudinriktning är nationalekonomi med en orientering mot miljöekonomi och offentlig ekonomi. Hon har internationell erfarenhet av studier i London och studier i företagsekonomi i Nya Zeeland. Gabriella arbetar med research, underlag och omvärldsbevakning som stödjer New Republics uppdrag. Hon har arbetat i uppdrag som fokuserat på bland annat infrastruktur, hållbarhet och företagens villkor.Peg Magnusson

Intern. Peg har en pol.kand från Lunds universitet. Hennes huvudinriktning är statsvetenskap och hon har ett särskilt engagemang för frågor som rör internationell politik, hållbarhet och integration.

  Intern. Peg har en pol.kand från Lunds universitet. Hennes huvudinriktning är statsvetenskap och hon har ett särskilt engagemang för frågor som rör internationell politik, hållbarhet och integration. Peg har internationell erfarenhet från studier och arbete i Frankrike där hon studerade det franska språket, historia och politik. Peg arbetar med omvärldsanalyser och research som stödjer New Republics uppdrag.Jean-Daniel Maurin

Senior Consultant & Partner. Jean-Daniel har omfattande erfarenhet av komplexa uppdrag inom utvecklings- och hållbarhetsfrågor.

  Senior Consultant & Partner. Jean-Daniel är en av företagets grundare och huvudägare, med omfattande erfarenhet av komplexa uppdrag inom utvecklings- och hållbarhetsfrågor.

  Jean-Daniel leder uppdrag inom public affairs, opinionsbildning, corporate communications och krishantering. Hans fokusområde är utvecklings- och hållbarhetsfrågor med kopplingar till nationell, regional och kommunal politik samt det omgivande samhället och näringslivet.

  Jean-Daniel har i dag främst uppdrag inom infrastruktur, bostäder, offentlig upphandling och regional utveckling. Han har bred erfarenhet från ett stort antal företag och branscher med företag och organisationer som exempelvis Akademiska Hus, Region Skåne, Stim, Naturskyddsföreningen, Handikappförbunden, SCA Personal Care, Michelin Nordic och TCO Development.

  Han har även praktisk erfarenhet från kommunpolitiken som förtroendevald och är utbildad vid Lunds universitet, Stockholms universitet, Berghs School of Communications och Quadriga university.Daniel Nordlund

Senior Consultant. Daniel har lång erfarenhet som kommunikationskonsult i Sverige och Norden. Han är specialiserad inom krishantering, varumärkesarbete och medierelationer.

  Senior Consultant. Daniel har mer än femton års erfarenhet som kommunikationskonsult, både i Sverige och på nordisk nivå. 

  Sedan 2013 arbetar Daniel för New Republic. Han är specialiserad inom krishantering, varumärkesarbete, medierelationer och undersökningsbaserad publicitet/opinionsbildning. Bland hans kunder finns Naturvårdsverket, SLAO och Svenskt Friluftsliv. 

  Daniel leder stora projekt i gränslandet mellan medierelationer och opinionsbildning där undersökningar och rapporter är viktiga ingredienser liksom strukturerade insatser i sociala medier.

  Daniel har en civilekonomexamen från Göteborgs Universitet.Sofia Persson

Intern. Sofia har en pol. kand från Lunds universitet där hennes huvudinriktning var nationalekonomi. Hon har ett särskilt intresse för cirkulär ekonomi samt frågor som rör jämställdhet och internationella relationer.

  Intern. Sofia har en pol. kand från Lunds universitet där hennes huvudinriktning var nationalekonomi. Hon har ett särskilt intresse för cirkulär ekonomi samt frågor som rör jämställdhet och internationella relationer. Sofia har tidigare erfarenhet av utbytesstudier vid University of Toronto där hon studerade utvecklingsekonomi och internationell handel. Sofia arbetar med omvärldsanalyser och research som stödjer New Republics uppdrag.Louise Pons

Senior Consultant & Associate Partner. Louise har lång erfarenhet av politiskt beslutsfattande och är expert på frågor som rör infrastruktur och livsmedel.

  Senior Consultant & Associate Partner. Louise har lång erfarenhet av politiskt beslutsfattande och är expert på frågor som rör infrastruktur och livsmedel. Hon är van vid att leda flera uppdrag samt ge stöd och rådgivning inom public affairs och strategisk kommunikation.

  Hennes fokus är uppdrag som karaktäriseras av politisk påverkan, komplexa beslutsprocesser och opinionsbildning. Louise har idag främst uppdrag inom hållbarhet, offentlig upphandling, infrastruktur och livsmedel. Hon har bred erfarenhet från arbete med branschorganisationer, företag och regioner som exempelvis Region Skåne, Akademiska Hus, Sveriges Bussföretag, Svensk Sjöfart och Svenskt Kött.

  Tidigare har Louise varit politiskt sakkunnig i infrastruktur- och landsbygdsfrågor hos Moderaterna i riksdagen och varit utredare på Kommerskollegium samt programansvarig hos Folk och Försvar. Hon har ett brett och starkt nätverk inom politik, näringsliv och intresseorganisationer. Hon har en politices magister från Lunds universitet och är även utbildad i strategisk kommunikation vid Berghs School of Communication, Poppius och Timbro.Malin Sahlén

Senior Associate Partner & Head of Office. Malin är expert på frågor som rör arbetsmarknadens funktionssätt, företagens villkor samt integration, och hon har lång erfarenhet av opinionsbildning.

  Senior Associate Partner & Head of Office. Malin är expert på frågor som rör arbetsmarknadens funktionssätt, företagens villkor samt integration, och hon har lång erfarenhet av opinionsbildning.

  Malin leder flera uppdrag inom områdena arbetsmarknads- och välfärdspolitik. Hennes fokus är rådgivning inom opinionsbildning och public affairs i analytiska projekt som gränsar mellan politik och näringsliv. Malin har erfarenhet från samarbeten med bland andra Svenskt Näringsliv, Trygghetsfonden TSL, Almega och Vårdföretagarna.

  Tidigare arbetade Malin med samhällsekonomiska frågor på Timbro. Dessförinnan arbetade Malin på Svenskt Näringslivs samhällsekonomiska avdelning med arbetsmarknadsanalys och konjunkturbedömningar. Malin har en politices magister i nationalekonomi från Linköpings Universitet och har även gått Stureakademin hos Timbro.Olle Schubert

CEO & Partner. Olle är senior rådgivare med omfattande erfarenhet av projekt- och processledning inom opinionsbildning och public affairs, ofta på högsta ledningsnivå.

  CEO & Partner. Olle är en av företagets grundare och huvudägare med omfattande erfarenhet av projekt- och processledning inom opinionsbildning och public affairs, ofta på högsta ledningsnivå, för myndigheter, företag och organisationer.

  Olle har sjutton års erfarenhet av strategisk kommunikationsrådgivning med särskild expertis inom energi-, klimat- och miljöfrågor, men även infrastruktur och landsbygdsutveckling. Olle leder också medieträningar och krissimuleringar.

  Olle var tidigare reporter och redaktör på en nyhetsbyrå med inriktning mot internationella energimarknader. Rättssäkerhet är ett specialintresse; han har bland annat grundat den så kallade Rinkebymordskommittén. Olle har en fil.kand i psykologi från Stockholms universitet.Paulo Silva

Senior Consultant & Partner. Paulo är senior rådgivare inom public affairs, ofta till vd:ar eller ledningsgrupper, och har stor erfarenhet av strategisk kommunikation.

  Senior Consultant & Partner. Paulo är en av företagets grundare och huvudägare. Paulo Silva är senior rådgivare inom public affairs, ofta till vdar eller ledningsgrupper, och har stor erfarenhet av strategisk kommunikation. Hans fokusområde är krävande uppdrag i marknader som är starkt beroende av politiska beslut samt politiska processer på lokal, regional eller nationell nivå.

  Paulo har i dag främst uppdrag inom hållbarhet och näringslivspolitik, cirkulär ekonomi, klimat, arbetskraftsinvandring och andra frågor av fundamental betydelse för olika branscher. Han har lång erfarenhet av samarbete med stora organisationer som Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Svensk Sjöfart. Han är även rådgivare till stora såväl som till små företag i branscher som befinner sig i stark förändring och som till karaktär är disruptiva. Paulo är ofta engagerad i krävande uppdrag där resultatet är avgörande för investeringar eller rör grundläggande ekonomiska villkor för olika verksamheter.

  Han har tidigare bland annat arbetat på Finansdepartementet, som stabschef för Miljöpartiets språkrör i riksdagen samt vid Europaparlamentet. Han har varit styrelseledamot i ett flertal statliga utredningar och kommunala bolag. Paulo Silva är utbildad statsvetare vid Stockholms universitet.Erik Torstensson

Consultant. Erik har bred nationell och internationell erfarenhet av opinionsbildning, politiska processer och strategisk kommunikation.

  Consultant. Erik har bred nationell och internationell erfarenhet av opinionsbildning, politiska processer och strategisk kommunikation.

  Erik kommer närmast från en tjänst som politisk sekreterare för Liberalerna där han bland annat gav stöd och råd åt förtroendevalda och deltog i arbetet med att utveckla Alliansens politik. Dessförinnan arbetade Erik för Svenskt Näringsliv i Malmö och vid Sveriges Handelskammare i Boston.

  Erik har även varit forskningsassistent i Saudiarabiens huvudstad Riyadh där han bistod det Harvard-baserade forskningsinstitutet Evidence for Policy Design med datainsamling i syfte att främja kvinnors möjligheter att förvärvsarbeta.

  Erik har en masterexamen i Public Policy från Harvard University, där han bland annat studerade nationalekonomi, statistik, ledarskap och statsvetenskap. Han har även studerat vid University of Florida, the American University in Cairo och Uppsala universitet.