Vårt erbjudande

New Republic ger strategisk rådgivning och operativt stöd åt företag, myndigheter och organisationer som vill stärka sina relationer med omvärlden. Erbjudandet sträcker sig ”från ax till limpa”; från initial analys till praktiskt genomförande och utvärdering.

Arbetsmetoder och verktyg skräddarsys alltid utifrån aktuell utmaning och målbild. New Republics erbjudande bygger alltid på ett genuint intresse för, och vid behov en noggrann analys av, uppdragsgivarens verksamhet. Merparten av våra samarbeten är långsiktiga, men även kortare insatser förekommer.

En bärande del i vår verksamhet är att analysera och navigera bland komplexa samhällsfrågor med många intressenter. New Republic kan, när det efterfrågas, ta helhetsansvar för att processleda framtagandet av exempelvis kommunikationsstrategi, publicitetsplan med konkreta delar såsom PM, strategiska event, enkäter och rapporter.

Vi skriver underlag till pressmeddelanden och debattartiklar och ser till att de når fram till relevanta redaktioner och sociala medier. Vid behov anordnas medieträning av talespersoner. Vi arrangerar seminarier i något av våra kontor, i Visby under Almedalsveckan eller på annan plats.

New Republics roll är ofta att vara processledaren, som stöttar ledningsgruppers strategiarbete. Andra gånger kan vår insats vara mer avgränsad, och exempelvis handla om en kartläggning av de politiska och opinionsmässiga förutsättningarna för en viss lagändring. Om slutsatserna talar för det kan ambitionerna växlas upp och inriktas på strategier för, och praktiskt genomförande av, en påverkansinsats.